FågelMått
Fågel - litenca 10 cm hög
Fågel - mellanca 20 cm hög
Fågel- storca 30 cm hög