Teknisk info
MåttKantstöd A rakt stöd, 1,0 m
MåttKantstöd A rakt stöd- passbit 0,2 m
MåttKantstöd A rakt stöd- passbit 0,5 m
MåttKantstöd A radie 0,5 m, konvex 0,8 m
MåttKantstöd A radie 0,5 m, konkav 0,8 m
MåttKantstöd A radie 0,75 m, konvex 0,8 m
MåttKantstöd A radie 1,0 m, konvex 0,5 m
MåttKantstöd A radie 1,0 m, konkav 0,5 m
Mått Kantstöd A radie 2,0 m ,konvex 0,5 m
MåttKantstöd A radie 2,0 m, konkav 0,5 m
MåttKantstöd A radie 3,0 m, konvex 0,5 m
MåttKantstöd A radie 3,0 m, konkav 0,5 m
MåttKantstöd A radie 4,5 m, konvex 0,5 m
MåttKantstöd A radie 4,5 m, konkav 0,5 m
MåttKantstöd A radie 6-12 m, konvex 0,5 m
MåttKantstöd A radie 6-12 m, konkav 0,5 m
MåttKantstöd A vinkel 90 gr, konvex 0,4+0,4 m
MåttKantstöd A vinkel 90 gr, konkav 0,4+0,4 m