Mått - Konvex (Yttersida)Mått - Konkav (Insida)
Kantstöd A rakt stöd, 1,0 mKantstöd A rakt stöd- passbit 0,5 m
Kantstöd A radie 0,5 m, konvex 0,8 mKantstöd A radie 0,5 m, konkav 0,8 m
Kantstöd A radie 0,75 m, konvex 0,8 m
Kantstöd A radie 1,0 m, konvex 0,5 mKantstöd A radie 1,0 m, konkav 0,5 m
Kantstöd A radie 2,0 m ,konvex 0,5 mKantstöd A radie 2,0 m, konkav 0,5 m
Kantstöd A radie 3,0 m, konvex 0,5 mKantstöd A radie 3,0 m, konkav 0,5 m
Kantstöd A radie 4,5 m, konvex 0,5 mKantstöd A radie 4,5 m, konkav 0,5 m
Kantstöd A radie 6-12 m, konvex 0,5 mKantstöd A radie 6-12 m, konkav 0,5 m
Kantstöd A vinkel 90 gr, konvex 0,4+0,4 mKantstöd A vinkel 90 gr, konkav 0,4+0,4 m
Kantstöd A avslutning, vänster 0,5 mKantstöd A avslutning, höger 0,5 m