Hisingens Markanläggning AB

Bolaget bildades 1997. Är idag ett bolag med 2 kompanjoner och 5 anställda.

Vi utför de mesta sortes markarbeten som plattläggning, murar,dräneringar,tomtplanering och grundläggning för husbygge.

Vi har en maskinpark bestående av 3 grävmaskiner, 1 hjullastare och en dumper.

Vi arbetar för privtpersoner,bostadsrättsföreningar och byggbolag.

Besök Hisingens Markanläggning AB