Minera Skiffer

Minera Skiffer AB är en av Skandinaviens ledande skifferproducenter. Det svenska dotterbolaget ingår i koncernen Minera Norge AS och har en unik tillgång och goda resurser från egna skiffer- och stenbrott i såväl Sverige som Norge.

Minera Skiffer är leverantör av bland annat: