Isodrän AB

Isodrän AB tillverkar och marknadsför ISODRÄN-skivan via ett rikstäckande återförsäljarnät. Isodränskivan ger ett komplett skydd mot fukt för grundmurar och golv på mark samt effektiv dränering, värmeisolering och tjälisolering för olika ytor och områden.

Isodrän AB är leverantör av bland annat: