Finja

Finja utvecklar, tillverkar och levererar betong i förädlad form till såväl lantbruk, industri och bostäder som till kontor och offentlig miljö. I den konsumentinriktade företagsdelen Finja Betong, säljs bland annat torrbruk, lättklinker, cellplast och golvavjämningsprodukter.

Besök Finja

Finja är leverantör av bland annat: