Hur mycket väger en kubikmeter (m3) Stenmjöl 0/5?

En kubikmeter (m3) Stenmjöl 0/5 väger 1,5 ton.