Hur mycket väger en kubikmeter (m3) Gårdsgrus?

En kubikmeter (m3) Gårdsgrus väger 1,5ton.