Hur mycket är ett ton smågatsten?

Ett ton smågatsten räcker till ca 5m2.