Chris Knight Stensättning AB

Chris Knight stensättning har mångårig erfarenhet inom stensättning och trädgårdsanläggning:

Reparation av befintliga stenarbeten
Planering,design och anläggning av nya stenarbeten
Jag är specialiserad på natursten och bygger bland annat murar och trappor samt anlägger uteplatser,gångar, garageuppfarter och parkeringar.

Tillsammans med kunden hittar jag kreativa lösningar med kvalitet i fokus.

Besök Chris Knight Stensättning AB