Teknisk info
MåttÖverfartsstöd T rakt stöd , 1,0 m
MåttÖverfartsstöd T rakt stöd - passbit, 0,5 m
MåttÖverfartsstöd T med ingjutna fästjärn rakt stöd, 0,5 m
MåttÖverfartsstöd T radie 3,0 m, konvex 0,5 m
MåttÖverfartsstöd T radie 4-5 m, konvex 0,5 m
MåttÖverfartsstöd T radie 6-12 m, konvex 0,5 m
MåttÖverfartsstöd T radie 6-12 m, konkav 0,5 m
MåttÖverfartsstöd T vinkel 90 gr, konvex 0,4+0,4 m
MåttÖverfartsstöd T avslutning, vänster 0,5 m
MåttÖverfartsstöd T avslutning, höger 0,5 m