MÅTT - KONVEX (YTTERSIDA)MÅTT - KONKAV (INSIDA)
Överfartsstöd S rakt stöd, 1 mÖverfartsstöd S rakt stöd - passbit, 0,5 m
Överfartsstöd S radie 3,0 m, konvex 0,5 mÖverfartsstöd S rakt stöd - passbit, 0,5 m
Överfartsstöd S radie 4,5 m, konvex 0,5 mÖverfartsstöd S radie 3,0 m, konvex 0,5 m
Överfartsstöd S radie 6-12 m, konvexÖverfartsstöd S radie 6-12 m, konkav 0,5 m
Överfartsstöd S anslutn. till typ U, vänster 0,6 mÖverfartsstöd S anslutn. till typ U, höger 0,6 m