Teknisk info
MåttÖverfartsstöd R - rakt stöd, 1m
MåttÖverfartsstöd R - rakt stöd passbit, 0,5 m
MåttÖverfartsstöd R med ingjutna fästjärn rakt stöd, 0,5 m
MåttÖverfartsstöd R radie 3,0 m, konvex 0,5 m
MåttÖverfartsstöd R radie 4,5 m, konvex 0,5 m
MåttÖverfartsstöd R radie 6-12 m, konvex 0,5 m
MåttÖverfartsstöd R radie 6-12 m, konkav 0,5 m