MÅTT - KONVEX (YTTERSIDA)MÅTT - KONKAV (INSIDA)
Kantstöd F rakt stöd, 0,75 mKantstöd F rakt stöd - passbit, 0,5 m
Kantstöd F radie 0,5 m, konvex 0,8 m
Kantstöd F radie 1,0 m, konvex 0,5 m
Kantstöd F radie 2,0 m, konvex 0,5 m
Kantstöd F radie 3,0 m, konvex 0,5 m
Kantstöd F radie 4,5 m, konvex 0,5 m
Kantstöd F radie 6-12 m, konvex 0,5 mKantstöd F radie 6-12 m, konkav 0,5 m
Kantstöd F med dränhål, 0,5 m