MÅTT - KONVEX (YTTERSIDA)MÅTT - KONKAV (INSIDA)
Gångpassagestöd U rakt stöd - passbit, 0,5 mGångpassagestöd U rakt stöd - passbit, 0,5 m
Gångpassagestöd U radie 3,0 m, konvex 0,5 mGångpassagestöd U radie 3,0 m, konvex 0,5 m
Gångpassagestöd U radie 4-5 m, konvex 0,5 mGångpassagestöd U radie 4-5 m, konvex 0,5 m
Gångpassagestöd U radie 6-12 m, konvex 0,5 mGångpassagestöd U radie 6-12 m, konkav 0,5 m