Teknisk info
Mått Gångpassagestöd U rakt stöd - passbit, 0,5 m
Mått Gångpassagestöd U radie 3,0 m, konvex 0,5 m
Mått Gångpassagestöd U radie 4-5 m, konvex 0,5 m
Mått Gångpassagestöd U radie 6-12 m, konvex 0,5 m
Mått Gångpassagestöd U radie 6-12 m, konkav 0,5 m